อุปกรณ์ที่ยอดเยี่ยมของเราเตอร์ที่ส่งแพ็คเก็ตข้อมูลไปยังเครือข่ายมากกว่าหนึ่ง อุปกรณ์มักจะมีการเชื่อมต่อไปอย่างน้อยสองเครือข่ายรวมทั้งนิยมเครือข่าย LAN และ WAN เราเตอร์มักจะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สองเครือข่ายการเชื่อมต่อและเป็นเครื่องมือสำคัญเพราะมันช่วยให้การไหลอย่างต่อเนื่องของข้อมูลระหว่างเครือข่ายที่แตกต่างกัน อุปกรณ์ที่จะส่งให้กับเครือข่ายที่แตกต่างกันกับอินเทอร์เน็ต วันนี้เราเตอร์มีข้อดีหลายประการและทำให้มันเป็นไปได้สำหรับคนจำนวนมากในการทำงานและรับเงินออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนมากของลูกค้าที่ตรงกับความต้องการของเกือบอินเทอร์เน็ตทั่วโลกทุกคนธุรกิจสามารถเข้าถึงเครือข่ายทั่วโลกที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายล้านเครื่องและเราเตอร์เครือข่ายที่มีขนาดเล็ก เราเตอร์วันนี้มีบทบาทสำคัญในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ควบคุมข้อมูลในสถานที่ที่เหมาะสมเมื่อมันถูกส่งมาจากเครือข่ายหนึ่งไปยังอีก เราเตอร์สามารถทำเช่นนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ส่วนหัวและการส่งต่อตารางซึ่งโดยปกติจะกำหนดวิธีการที่ดีที่สุดที่จะแพ็กเก็ตข้อมูลที่แตกต่างกันส่ง

เราเตอร์ในวันนี้จะเป็นประโยชน์มากสำหรับผู้ใช้ทั้งที่บ้านและธุรกิจที่อาจจะเป็นเครือข่ายท้องถิ่นหรือเครือข่ายไร้สายในพื้นที่ที่มีการจัดเครือข่าย หากคุณต้องการที่จะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตมากขึ้นอย่างง่ายและไม่มีบริการสมัครสมาชิกบรอดแบนด์เต็มรูปแบบที่จะจ่ายเงินมากกว่าที่พวกเขาควรจะขยายไปยังเครือข่าย ISP ทั้งหมดจำเป็นต้องระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณสามารถใช้เราเตอร์เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเชื่อมต่อเดียว หากคุณมีเครื่องคอมพิวเตอร์มากขึ้นคุณจะต้องจ่ายสำหรับการเชื่อมต่อเพียงค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ผู้ใช้ที่ใช้ในครัวเรือนสามารถใช้เราเตอร์ขนาดเล็กที่จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายแบ่งปันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เราเตอร์ที่แตกต่างจากเครือข่ายหนึ่งไปยังอีก เราเตอร์ความเร็วสูงเช่นให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเดียว ดังนั้นถ้าคุณใช้ที่บ้านหรือธุรกิจของคุณเลือกเราเตอร์ให้แน่ใจว่าคุณเลือกที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณเป็นไปได้ เป็นความก้าวหน้าเทคโนโลยีที่พบในเราเตอร์สายหรือไร้สายในตลาด เราเตอร์มีเสาอากาศไร้สายในระดับบนและเพิ่มความปลอดภัยฝังตัวสำหรับเราเตอร์แบบใช้สาย

นอกจากนี้เราเตอร์ไร้สายที่มีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาด มี Wi-Fi Protected Access และไร้ที่อยู่ MAC กรอง เราเตอร์สามารถตั้งค่าให้โหมดที่มองไม่เห็น นี่เป็นโอกาสที่ดีมากเพราะเครือข่ายไร้สายไม่สามารถสแกนโดยลูกค้าไร้สายภายนอก เราเตอร์มีข้อดีของการเป็นเครื่องมือสำคัญในโลกปัจจุบันที่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้สำนักงานสูงหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่บ้าน

เราเตอร์วันนี้ไปใช้ได้ง่ายในตลาดและในราคาที่เหมาะสม ก่อนที่จะซื้อ แต่สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงประเภทของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่คุณใช้ ตรวจสอบจำนวนพอร์ตที่จำเป็นสำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องและจากทางเลือกที่ชาญฉลาดระหว่างเราเตอร์ไร้สาย มักจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่จะเลือกเราเตอร์ที่ให้พอร์ตพิเศษเพราะจะทำให้มันเป็นไปได้ที่จะเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่คุณจะต้องใช้ในอนาคต

Source by Josiah Ryan

Leave a Comment